REHABPROGRAM

Du kan välja mellan ett riktat program eller mixa träningen för att skapa ett unikt program tillsammans med vårt team. Vår rehab är högintensiv men vi schemalägger alltid dagarna för att möta deltagarnas specifika behov. Erfarenhet från tidigare intensivträningsprogram visar att deltagare med hjärntrötthet oftast blir piggare och orkar mer vid ökad aktivitet.

TEAMBASERAD REHAB

Vi har hög personaltäthet och vårt team bestående av välutbildade och engagerade logopeder, fysioterapeuter och neurolog arbetar tillsammans för att optimera din rehab. Vid avslutat program får du rekommendationer för framtida träning och möjlighet till uppföljning på hemmaplan. Vi håller återkommande föreläsningar och workshops. Vår personal har medverkat i olika forskningsprojekt rörande neurologisk rehab och har mycket intressant kunskap att delge.  

 

TAL OCH SPRÅK

Multimodal intensiv träning med fokus på tal- och språknedsättningar efter stroke och traumatisk hjärnskada. Vi undersöker och tränar problem med afasi, talapraxi och röst.

MOTORIK

Multimodal träning med fokus på fysioterapi samt språk-tal och kognitiv-kommunikativ träning vid behov. Träningen är målorienterad och du arbetar med olika typer av riktad rehab (styrka, rörlighet och balans).

KOGNITION OCH KOMMUNIKATION

Teambaserad multimodal kognitiv och kommunikativ träning med övningar som innehåller kognitiva och motoriska utmaningar.

YNGRE MED HJÄRNSKADA

Programmet för dig som drabbats av stroke eller annan neurologisk skada i yngre ålder.

ÅTER TILL ARBETE/STUDIER

För dig som är redo att ta ett steg vidare i din rehab. Vi analyserar praktiska hinder för arbete eller studier och skapar en personlig handlingsplan.


Program våren 2020

23/3 Fokus Språk och tal                   

23/3 Fokus Motorik                           

13/4 Fokus Kognition                         
13/4 Fokus Motorik och Språk           

4/5 Fokus Motorik                          
4/5 Tillbaka till arbete/studier