Nyhetsbrev Januari 2019 / Newsletter January 2019

Nyhetsbrev Januari 2019 / Newsletter January 2019

Förberedelserna inför vårens program är i full gång. Kommande program är inplanerade i vår: 

Fokusprogram våren 2019  

25/2 Yngre med förvärvad hjärnskada

18/3 Motorik

8/4 Språk och tal

29/4 Motorik

20/5 Kognition och kommunikation

20/5 Åter till arbete/studier

_MG_0176nyjpg

Du kan välja mellan ett riktat program eller mixa träningen för att skapa ett unikt program.

Skarmavbild 2019-01-12 kl 154641png

Exempel på veckoschema, vi sätter schema utifrån aktuell målsättning. Vi har hög personaltäthet och vårt team bestående av neurolog, logopeder, och fysioterapeuter arbetar tillsammans för att optimera din rehab.

Utvärderingar från höstens program

Efter programmen utvärderar vi deltagarnas samlade upplevelser på en tiogradig skala för att skapa möjligheter till förbättringar. (1= inte bra, 5 = bra, 10 = mycket bra).

Anläggningen 8,6
Träning 8,5
Omgivningar 8,4
Information före avresa 9,1
Medföljandes upplevelse 8,1

Utvärderingarna visar att deltagarna var mycket nöjda med anläggningen, träningen, omgivningarna och info för avresa. Medföljande upplevde vistelsen som rogivande och lugn.

Skarmavbild 2019-01-12 kl 152503png

* Lågsäsong 18 nov-24 mars  

Prisexempel

2 veckors rehab heldag, enkelrum med helpension för deltagare: 60 013 SEK 

3 veckors rehab heldag samt hotell med helpension för deltagare och anhörig: 98 335 SEK

Försäkringskassan kan ge ersättning för planerad rehab. Vi hjälper dig med ansökan.

20181113_112730jpg

Newsletter January 2019

We are currently working with the preparations for the spring programs, following focus programs are planned:

REHAB PROGRAMS 

Spring 2019

25/2 Younger living with stroke and TBI

18/3 Motor training

8/4 Speech and language

29/4 Motor training

20/5 Cognition-Communication

20/5 Back to work  

New programs start every third week with a break during summer. You can individualize the length and content of your stay. We offer individualized intensive training with maximum of flexibility to target the participants special needs and goals. 

Skarmavbild 2019-01-16 kl 165937png

Evaluation from earlier program

The participants evalutated their overall experiences on a ten-point scale. (1 = not good, 5 = good, 10 = very good).

The Rehab center 8.6

Therapy and consultation 8.5

Surroundings 8.4

Information before departure 9.1  

The evaluations show that the participants were very pleased with the facility, the training, the surroundings and the info before departure. Accompanying family members experienced the stay as restful and calm.

Skarmavbild 2019-01-12 kl 150439png

Usually private treatment is paid for through a medical insurance policy or directly from your own money. In certain circumstances, under EU law you have the right to arrange medical treatment, such as consultation with a specialist, surgery or treatment for a specific condition, in other EU countries. Before you do so, make sure you fully understand the extent of your rights and the procedures you need to follow. https://europa.eu/youreurope/citizens/health/planned-healthcare/right-to-treatment/index_en.htm