Neurorehab på distans!

Neurorehab på distans!

Casa Afasia utökar nu sin verksamhet för att kunna stötta deltagare i sin rehabilitering även på hemmaplan. Genom ett interaktivt träningsprogram kan rehabteamet följa deltagarens träning och progress i realtid.

Parterna har möjlighet att kommunicera med varandra, kommentera övningar och ladda upp videos för att korrigera eller kontrollera utförandet av respektive övning. Träningsprogrammet uppdateras kontinuerligt utifrån deltagarens önskemål, aktuella situation och i takt med framsteg och uppnådda delmål. 

Möten sker via videosamtal varannan vecka eller en gång per månad beroende på vald programtyp. Vid samtalet går vi igenom utförd träning och stämmer av övningar, uppnådda förbättringar och eventuella svårigheter som man har stött på. Rehabteamet fångar upp vad som har fungerat bra eller mindre bra med upplägget, nya delmål sätts upp inför nästa möte och därefter uppgraderas träningsprogrammet. 

Utöver att erbjuda ett individanpassat och högkvalitativt träningsprogram är målet att genom personlig kontakt, motiverande samtal och regelbunden uppföljning motivera deltagaren så att träningen verkligen genomförs och leder till kontinuerlig progress. Vi vet hur viktigt det är med uppföljning och motivation.  

Genom denna tjänst hoppas vi kunna bidra till ökad kvalitet i våra deltagares rehabilitering och möjliggöra större framsteg på hemmaplan. Förhoppningen är också att kunna ge fler personer tillgång till individanpassad, effektiv och motiverande rehabilitering. Vi välkomnar både tidigare deltagare samt personer som önskar att prova på vår rehab på distans.

Kontakta oss för mer information:

info@casaafasia.com

0733303185 och 0733303181

Rehab distansjpg